Fruit op het werk

fruitkist heel en mega gezond van Fruitzaam - fruit op het werk

Gezonde werknemers met fruit op het werk

We kunnen er niet omheen: een gezond voedingspatroon is belangrijk voor de verhoging van de weerstand, het behouden en verhogen van energie en het minder vatbaar voor ziek zijn. Juist daarom is fruit op het werk belangrijk. In een omgeving waarin presteren en arbeidsproductiviteit belangrijk zijn, is het creëren van een gezond en vitaal werkklimaat belangrijk. Steeds vaker vinden werkgevers het belangrijk dat hun personeel in goede gezondheid verkeert. Zij zien meer en meer in dat ze direct of indirect te maken krijgen met de gevolgen van de levensstijl en druk van hun personeel. Een daling in de productiviteit, een lagere arbeidstevredenheid, een hoger ziekteverzuim of een negatieve werksfeer kunnen allen de gevolgen zijn van een ongezond arbeidsklimaat.

‘Mentale gezondheidspauze’

Het bevorderen van het gezondheidsbewustzijn van werknemers is een kerntaak van goed werkgeverschap. Inspireer als werkgever door je team dagelijks hun ‘mentale gezondheidspauze’ te geven in de vorm van een gezond (fruit) tussendoortje. Fruit op werk is een ideale manier om dit te stimuleren.

Doorbreek de welbekende energie-dip door het aanbieden van vers fruit op kantoor waarna iedereen weer fit en vitaal aan de slag kan gaan. Door het inzetten van werkfruit als vast ritueel gedurende de werkdag wordt hiermee een gezond en duurzaam werkklimaat ontwikkelt, wat een positieve werking heeft op de motivatie en prestaties van uw werknemers.

werkfruit bestellen - gratis proefbox

De voordelen van fruit op kantoor voor werkgevers

Voor een hogere arbeidstevredenheid bij werknemers is het belangrijk om het energieniveau van uw werknemers te verhogen, zowel fysiek als mentaal. Een gezonde investering in uw werknemers resulteert veelal tot een lager ziekteverzuim. Biedt met werkfruit uw werknemers de kans op een vitale werkplek, waar zij bewust omgaan met een gezonde leefstijl zodat u daar duurzaam de vruchten van plukt!. Fruitzaam biedt u:

  • verbetering van het arbeidsklimaat
- een gezond bedrijfsimago
  • een lager ziekteverzuim 
 (een hogere weerstand leidt tot een lagere vatbaarheid voor 
 ziek zijn en een sneller herstel bij ziek zijn)
  • stijging van de arbeidsproductiviteit door verhoging motivatie werknemers
  • hogere arbeidstevredenheid (gemotiveerde en energieke werknemers)
  • werknemers blijven fit en gezond

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bent u als ondernemer steeds bewust op zoek naar manieren om uw bedrijf te verbeteren en wilt u de verantwoordelijkheid dragen om de bedrijfsactiviteiten van uw werknemers te optimaliseren dan onderneemt u maatschappelijk verantwoord. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals arbeidsomstandigheden. Betrokken bedrijven hebben beter gemotiveerde werknemers, wat de arbeidsproductiviteit verhoogt. Zorg voor een gezond ecosysteem op de werkvloer, dat levert meer diensten en een stijging van de arbeidstevredenheid op. Werkfruit van Fruitzaam kan hieraan bijdragen door wekelijks verse, biologische groente,- en fruitsoorten te leveren voor uw werknemers. Het presenteren van werkfruit is een goede, laagdrempelige manier om uw werknemers bewust te maken van hun leefstijl.

mvo fruit op het werk

Werkfruit is fiscaal aftrekbaar

Door de belastingdienst wordt het beschikbaar stellen van een fruitkist op het werk gezien als een gezond tussendoortje waardoor de kosten hiervan fiscaal aftrekbaar zijn. Werkfruit valt onder de nihilwaardering. De kosten voor het verstrekken van fruit op kantoor dat wordt genuttigd onder werktijd en geen deel uitmaakt van een maaltijd, zijn onbelast en daardoor volledig aftrekbaar, evenals de BTW. Dit belastingvoordeel maakt het voor werkgevers interessant en kostendekkend.

Voordelen voor werknemers

Door fruit te consumeren op de werkvloer worden werknemers gestimuleerd bewust na te denken over een gezonde leefstijl. Een werknemer die een hogere weerstand heeft en minder snel vatbaar is voor ziektes is over het algemeen meer gemotiveerd in het behalen van uitstekende prestaties. Het aanbieden van fruit op de werkvloer zorgt voor:

  • een goede werksfeer
  • een blijk van waardering
  • het tegengaan van de welbekende energiedip
  • meer gemotiveerde werknemers
  • het stimuleren van een gezonde leefstijl

Overtuigd? Word fruitzaam!

biologisch fruit op het werk

waarom fruitzaam worden?

Bedrijven en werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in de vitaliteit van hun werknemers door ze te voorzien van heerlijk vers (biologisch)fruit, snoepgroenten & noten voor op de werkvloer. Fruitzaam voldoet aan de beste kwaliteitsnormen en is betrouwbaar, met meer dan 10 jaar werkervaring in de AGF sector. Wij weten precies wat de beste seizoensproducten zijn en leveren een gevarieerd assortiment. Daarnaast is Fruitzaam biologisch gecertificeerd.

Met de afgifte van dit wettelijk keurmerk maken we de betrouwbaarheid van onze biologische producten nog beter zichtbaar. Naast de topkwaliteit van onze producten onderscheidt Fruitzaam zich in duurzaamheid. Milieu en mens staan bij ons centraal in alles wat we doen. Van de productie en materialen van onze fruitkisten, displays en fruitschalen, tot waar het uiteindelijk om draait: Het fruit op het werk. De naam Fruitzaam geeft dan ook direct onze kernwaarden weer: voedzaam, duurzaam en zorgzaam.

Fruit op het werk van Fruitzaam
fruit op het werk

voedzaam, duurzaam, zorgzaam

Voedzaam

De producten in ons aanbod voorzien in de dagelijkse behoefte aan vezels, mineralen en vitamines. Deze verse en gezonde tussendoortjes zorgen ook nog eens voor de nodige positieve energie. Daarnaast is het algemeen bekend dat mensen het waarderen als er aan hun gezondheid wordt gedacht.

Duurzaam

Milieu en mens is naast kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Gezond en duurzaam bezig zijn doe je met en voor elkaar! Uiteraard zorgen wij daarbij altijd voor een 100% biologisch garantie. Sommige producten zijn verpakt. Dit verpakkingsmateriaal kan met het GFT-afval mee en is volledig composteerbaar. Indien GFT-afval scheiden niet mogelijk is, dan kan het verpakkingsmateriaal met het reguliere afval worden meegenomen en zal het alsnog bij verbranding 95% minder CO2 uitstoten dan plastic verpakkingsmateriaal. Wij vinden dat de verspreiding van ons fruit geen negatieve impact op het milieu mag hebben. Daarom zijn al onze kistjes en displays van duurzaam hout gemaakt. Onze fruitschalen zijn van bamboe en dus biologisch afbreekbaar. Is de kist leeg? Dan halen we die op als we de nieuwe kist komen brengen, zodat we hem opnieuw kunnen vullen. Uiteraard sneuvelt er onverhoopt ook wel eens een kist. Ook die gebruiken we gewoon! Kapotte kisten worden namelijk versnipperd en gebruikt als decoratie.

Zorgzaam

Fruitzaam laat de fruitkisten en displays op de sociale werkplaats van het Leger des Heils maken. Deze exclusieve samenwerking creëert voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om aan het werk te gaan en kans te maken om in te stromen als volwaardig werknemer. Ook biedt Fruitzaam mensen die in een re-integratietraject zitten kansen aan om weer op de arbeidsmarkt deel te nemen door ze in te zetten voor de distributie van ons fruit naar onze klanten.